Hưng Yên triển khai ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện

Bưu điện tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện với Cục Thuế tỉnh.
 
Tại buổi lễ, Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế với các nội dung chính như: Cục Thuế tỉnh ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh. 
 
Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thuế các huyện, thành phố phối hợp với bưu điện tương ứng thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế liên quan đến số thuế được ủy nhiệm thu qua đường truyền dữ liệu và bằng bản in có xác nhận của cấp có thẩm quyền… 
 
Bưu điện tỉnh có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Chi cục Thuế ủy nhiệm; thực hiện truyền, nhận dữ liệu cũng như phối hợp với cơ quan thuế trong tổ chức thu thuế đối  với cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán; cung cấp thông tin kịp thời trường hợp người nộp thuế phát sinh mới hoặc không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế hoặc đã gửi đơn tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh…
 
Việc ủy nhiệm thu thuế sẽ triển khai thực hiện từ tháng 7.2018. 
 
Minh Hồng
 
;