Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả nguồn thu vào ngân sách nhà nước

09:38, 06/07/2018
Năm 2017, là năm đầu tiên tỉnh ta được giao tự cân đối thu, chi ngân sách nhà nước, có điều tiết một phần về ngân sách trung ương. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 10.650 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 7.850 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.800 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27.6.2017 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, các địa phương, ngành Thuế cùng các ngành chức năng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế, giải quyết nợ đọng thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu vào NSNN.
LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh khen thưởng người nộp thuế tiêu biểu
Cùng với toàn ngành, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp theo các nghị quyết của Chính phủ như: Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Qua đó, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Cục Thuế tỉnh áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 gắn với thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông". Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2016/BKHĐT - BTC giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế, Cục thuế Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai việc làm thủ tục đăng ký, giải thể doanh nghiệp gắn với cấp mã số thuế. Đồng hành cùng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế đã đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế như: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử - đây là những bước cải tiến quan trọng vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, tính thuế, đồng thời giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả triển khai chương trình nộp thuế điện tử đạt 95,02%, đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm. Toàn ngành thực hiện công khai, minh bạch quy trình, quy chế về quản lý thuế để người nộp thuế biết, theo dõi và giám sát, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ.  Được sự hỗ trợ, động viên từ tỉnh và các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực nghiên cứu thị trường, hăng hái sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ để tìm kiếm lợi nhuận cũng như có thêm điều kiện tăng số thuế nộp ngân sách.  
 
Với việc thực hiện những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện. Các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh luôn nỗ lực, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện nộp các khoản thuế, phí- lệ phí kịp thời và đầy đủ vào ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng thu ngân sách nội địa cả năm 2017 đạt 8.639 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28,6% so với năm 2016. Đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương: Nộp ngân sách được 284,7 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2016, một số doanh nghiệp tiêu biểu có số nộp lớn như: Chi nhánh Viettel Hưng Yên, Công ty Cổ phần dệt may Phố Nối... Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách được 1.396,4 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2016, một số doanh nghiệp tiêu biểu là: Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam, Công ty TNHH Keihin Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Lavie... Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nộp được 3.289,8 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2016, nổi bật là: Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoà Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng...
 
Năm 2018 là năm thứ hai tỉnh ta được giao tự cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 12.005 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 8.565 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.440 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, ngành Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp  trọng tâm là: Tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tỉnh có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, phấn đấu tỷ lệ người nộp thuế kê khai thuế qua mạng đạt 100%, nộp thuế điện tử đạt 95% và triển khai hoàn thuế điện tử. Triển khai chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp"; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách thuế, nghĩa vụ, quyền lợi của người nộp thuế, công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuế, các quy trình nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Rà soát doanh nghiệp để thực hiện phân cấp quản lý doanh nghiệp hiệu quả, sát với thực tế hoạt động. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích và dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời có biện pháp đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, ngành sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đoàn kết phấn đấu thực hiện đúng với tuyên ngôn mà ngành Thuế cam kết mang lại cho người nộp thuế, đó là: “Minh bạch - Chuyên nghiệp – Liêm chính - Đổi mới” trong việc cung cấp dịch vụ công.
 
 
Chu Tường Anh
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh