Sản lượng nhãn dự kiến tăng 30%

20:03, 04/07/2018
Toàn tỉnh có trên 3 nghìn ha nhãn, trồng nhiều tại huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Hiện nay nhãn đang ở giai đoạn phát triển quả non, dự kiến cho thu hoạch trà sớm vào nửa cuối tháng 7. 
 
Theo nhận định của ngành Nông nghiệp và PTNT, năm nay nhãn sai hoa, tỷ lệ đậu quả cao, nếu từ nay đến cuối vụ không bị ảnh hưởng của thời tiết bất thuận, dự kiến toàn tỉnh thu được khoảng 41 nghìn tấn nhãn quả, tăng 30% so với năm 2017.
 
Đức Toản