Thành phố Hưng Yên chi trả tiền hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Gạo

Ngày 3.8, tại Nhà văn hóa phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Gạo. 
b
Chi trả tiền hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Gạo 
 
Theo đó, có tổng số 120 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại ở mức 10 triệu đồng/ki ốt bán hàng, 93 trường hợp được hỗ trợ ở mức 2 triệu đồng/quầy bán hàng. Ngoài ra có 2 hộ tiểu thương có kê khai và nộp thuế theo quy định thuộc đối tượng được hỗ trợ ở mức 10 triệu đồng/ki ốt được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/hộ. Công tác chi trả tiền hỗ trợ đã cơ bản hoàn thành ngay trong ngày 3.8. 
 
PV
 
;