Thương mại biên giới Việt-Trung được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ

15:02, 30/08/2018

 

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Ngày 28/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc. 
 
Thông tư này hướng dẫn Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và thay thế Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/6/2004 về việc ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc.
 
Thông tư quy định các đối tượng được sử dụng đồng nhân dân tệ trong thanh toán gồm: Thương nhân, cư dân biên giới Việt Nam, Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước; các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh ngoại hối.
 
Các tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
 
Thông tư quy định các nội dung liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc, bao gồm: Thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân; thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới; thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới; các hoạt động ngoại hối khác như hoạt động ủy thác trong thanh toán bằng đồng nhân dân tệ (CNY), xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và VND tiền mặt, sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng CNY tại chi nhánh ngân hàng biên giới…
 
Về đồng tiền thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ qua biên giới Việt Nam–Trung Quốc, Thông tư quy định gồm ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc CNY.
 
Phương thức thanh toán bao gồm: Qua ngân hàng (thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối; thanh toán bằng CNY qua chi nhánh ngân hàng biên giới và thanh toán bằng VND qua chi nhánh ngân hàng biên giới); thanh toán bằng VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt; thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân.
 
Theo đại diện Vụ quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cơ chế thanh toán bằng đồng bản tệ nêu trên đã được triển khai thực hiện từ năm 2004 theo quy định tại Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN trước đây. Chỉ có những khu vực biên giới tại 7 tỉnh Việt Nam (có đường biên giới giáp với Trung Quốc - gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên) mới được phép dùng đồng VND, CNY để thanh toán đối với hoạt động thương mại biên giới. 
 
Thông tư quy định cụ thể hoạt động sử dụng tài khoản VND, CNY nhằm tạo cơ sở pháp lý để thương nhân Việt Nam, Trung Quốc thực hiện các giao dịch thu, chi bằng đồng bản tệ trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ.
 
Ngoài các nội dung nêu trên, Thông tư cũng quy định một số hoạt động ngoại hối khác như hoạt động ủy thác thanh toán bằng đồng CNY, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và VND tiền mặt; và quy định cụ thể trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới, ngân hàng được phép cũng như của cá nhân, thương nhân và tổ chức khác nhằm giám sát, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với hoạt động quản lý ngoại hối trong thương mại biên giới Việt-Trung.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2018./.
 
https://www.vietnamplus.vn/thuong-mai-bien-gioi-viettrung-duoc-thanh-toan-bang-dong-nhan-dan-te/521801.vnp
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)