Trên 400 doanh nghiệp ký kết thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

19:32, 01/08/2018
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Hưng Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.
 
Thời gian thông quan hàng hóa có chuyển biến tích cực, trong đó: 70% số tờ khai luồng xanh hệ thống tự động thông quan, 26% số tờ khai luồng vàng kiểm tra trong thời gian 7 phút, 4% số tờ khai luồng đỏ được thông quan trong ngày. Tính bình quân, chi cục giải quyết thủ tục thông quan 730 tờ khai/ngày làm việc. Đồng thời, đến nay Chi cục Hải quan Hưng Yên đã thực hiện việc ký kết bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp với trên 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động xuất, nhập khẩu.
 
Dự kiến, đến cuối năm 2018, chi cục tiếp tục ký kết với trên 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn thu vào ngân sách nhà nước.
 
Minh Nghĩa
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)