40% chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý, thải ra môi trường

10:42, 13/09/2018
Số liệu trên được đưa ra tại hội thảo "Giải pháp bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi công cộng khu vực nông thôn" do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 12-9. 
 
Theo đó, khu vực nông thôn hiện có khoảng 12 triệu hộ chăn nuôi với tổng đàn là 385,5 triệu con gia cầm, 27,4 triệu con lợn và 8,1 triệu con trâu, bò, dê... Quá trình chăn nuôi đã phát sinh chất thải, khí thải, nước thải, trong đó có 40% chất thải từ hoạt động chăn nuôi chưa qua xử lý, thải ra môi trường đã tác động tới môi trường, sức khỏe con người và vật nuôi...
 
Tại hội thảo, Bộ NN&PTNT đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện môi trường chăn nuôi như: Xem xét xóa bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư; có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô lớn; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng chất thải chăn nuôi để làm phân bón; nghiên cứu bổ sung quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trong dự án Luật Chăn nuôi để kiểm soát và sử dụng hiệu quả nguồn chất thải từ hoạt động chăn nuôi.
 
 Theo Báo “Hànộimới”
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)