Hưng Yên: Dư nợ tín dụng tăng 9,8%

21:01, 26/09/2018
Trong quý III, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tích cực giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, giúp khách hàng tăng cường nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 
 
Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đến hết tháng 9 đạt trên 54,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4.919 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 9,8%) so với ngày 31.12.2017. 
 
Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt gần 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3.581 tỷ đồng so với ngày 31.12.2017; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt trên 17,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1.337 tỷ đồng so với ngày 31.12.2017.
 
Minh Nghĩa

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)