Không sử dụng phân bón, thuốc BVTV đối với lúa chuẩn bị thu hoạch

19:09, 20/09/2018
Hiện nay, lúa mùa đang trong giai đoạn chắc xanh, chín đỏ đuôi, một số diện tích gieo, cấy sớm đã cho thu hoạch, rau màu vụ đông đang được nông dân gieo trồng. 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng. Đối với lúa mùa, những diện tích trỗ sau ngày15.9, tích cực theo dõi sự phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ, đặc biệt là rầy nâu – rầy lưng trắng. Những diện tích lúa đã chín đỏ đuôi – chín, không bón phân, phun phân bón qua lá và phòng, trừ sâu bệnh để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa đã chín từ 85% số hạt/bông trở lên để giải phóng đất trồng cây vụ đông sớm trên diện tích có kế hoạch trồng cây vụ đông. Tuyên truyền, vận động nông dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch tránh gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng rơm rạ ủ với các chế phẩm vi sinh vật làm phân hữu cơ; thu gom rơm rạ để làm nấm, dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò... Tập trung chăm sóc và bảo vệ cây vụ đông, nhãn, vải và cây ăn quả có múi, bảo đảm theo đúng quy trình kỹ thuật.
 
Đức Toản 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)