Mặt trận Tổ quốc: Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới

16:13, 23/09/2018
Những người làm công tác mặt trận thường nói đùa: “Làm mặt trận nghĩa là “trận” nào cũng có mặt”. Đặc biệt, với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), mặt trận các cấp không chỉ giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả góp phần vào công cuộc xây dựng NTM.
Công trình trường học, đường giao thông ở xã Đình Dù được xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp từ nhân dân
Công trình trường học, đường giao thông ở xã Đình Dù được xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp từ nhân dân
Xã Đình Dù (Văn Lâm) là một trong những xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM. Thấu hiểu điều đó, cùng với chính quyền xã, Ủy ban MTTQ (UBMTTQ) Việt Nam xã đã tích cực vào cuộc cùng chung sức xây dựng NTM bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đồng thời, nhanh chóng triển khai các nội dung phối hợp thực hiện các tiêu chí. Qua tuyên truyền, vận động người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng, trên 3.000m2 đất, khoảng 3.000 ngày công lao động... để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi. 
 
Ông Đỗ Văn Lợi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Đình Dù cho biết: “Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn, liên xã Đình Dù đã được bê tông hóa, nhà ở được xây dựng kiên cố, sạch đẹp; 5/5 thôn đều có nhà văn hóa; công tác vệ sinh môi trường được cải thiện; các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm đều đạt... Kết quả đó có được một phần nhờ MTTQ xã đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng NTM ở địa phương”.
 
Về xã Đông Tảo (Khoái Châu) khi địa phương này đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Ông Lê Hồng Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã cho biết: “Xác định vai trò của mình trong việc chung tay xây dựng NTM ở địa phương, UBMTTQ xã đã cùng với các tổ chức thành viên phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động để phong trào đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không chỉ có những con đường mới, mà ở Đông Tảo hôm nay còn đổi thay ở phong trào tự quản, ở ý thức thực hiện tiêu chí về vệ sinh và bảo vệ môi trường nông thôn. Hiện nay, UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên đã thành lập và duy trì hoạt động 6 tổ liên gia, 5 tổ vệ sinh môi trường. Hàng tuần, người dân trong các thôn lại tổ chức làm vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng hoa ven đường làm đẹp cảnh quan môi trường”.
 
Thời gian qua, tại Hưng Yên, mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia xây dựng NTM với tinh thần “Tiên phong, thực chất và hiệu quả”. UBMTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn mặt trận cấp cơ sở và các tổ chức thành viên thực hiện, gắn 19 tiêu chí xây dựng NTM như nâng cao thu nhập cho người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... với các phong trào, hoạt động cụ thể của các tổ chức hội, như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Đoàn Thanh niên với 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… 
 
Từ năm 2016 đến tháng 6.2018, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp trên 3.700 tỷ đồng, chiếm hơn 1/4 tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của tỉnh. Trong đó, mặt trận các cấp đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng NTM, thông qua các phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không”, hướng dẫn thành lập, củng cố và phát huy hiệu quả của các tổ tự quản, Tổ liên gia ở cơ sở gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, với nội dung: Không tệ nạn xã hội; Không ô nhiễm môi trường; Không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Tiêu biểu như: duy trì 3 mô hình “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình”; 3 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu”; 163 mô hình “Khu dân cư bảo trật tự an toàn giao thông” và “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” gắn với mô hình “Khu dân cư 3 không”... 
 
Song song với đó, công tác giám sát hoạt động xây dựng NTM của mặt trận các cấp đã được tăng cường. Từ năm 2017, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp huyện, xã. Những ý kiến thu được đã giúp chính quyền, UBMTTQ các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM. 
 
Ông Đỗ Văn Quân, Trưởng Ban Phong trào, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Với sự đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên trong vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, tính đến tháng 6.2018, toàn tỉnh đã có 92 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí (trong đó 87 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 60%); huyện Mỹ Hào đạt chuẩn huyện NTM. Trong thời gian tới, UBMTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào hành động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở địa phương”.
 
Hương Giang
  
 
 

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)