Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện hợp tác giữa hai tỉnh Hưng Yên – Hải Dương

20:03, 18/09/2018
Ngày 30.8.2018, sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 1011-TB/TU ngày 19.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp tác giữa hai tỉnh Hưng Yên – Hải Dương, ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 1276-TB/TU ngày 5.9.2018 về việc thực hiện hợp tác giữa hai tỉnh Hưng Yên – Hải Dương. 
 
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Thông báo số 1011-TB/TU ngày 19.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp tác giữa hai tỉnh Hưng Yên – Hải Dương cơ bản đạt kết quả bước đầu; tuy nhiên một số nội dung kết quả đạt được còn chưa rõ nét. Các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan tỉnh Hưng Yên phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung hợp tác nêu tại Thông báo số 1011-TB/TU ngày 19.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó tập trung phối hợp tuyên truyền giới thiệu chủ trương thu hút đầu tư của hai tỉnh, tạo sự gắn kết trong xúc tiến đầu tư và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, liên kết thiết thực trong việc phát triển thương mại và du lịch; hình thành các tua du lịch, các tuyến tham quan đến các điểm du lịch phổ biến của hai tỉnh, nhất là du lịch tâm linh. Đẩy nhanh hợp tác đầu tư nâng cấp, cải tạo một số công trình hạ tầng giao thông mà hai tỉnh cùng quan tâm và phù hợp với quy hoạch, để tạo thuận lợi cho nhân dân hai tỉnh đi lại và phát triển kinh tế - xã hội; trước mắt tập trung thực hiện Dự án kết nối ĐH.80 tỉnh Hưng Yên (thuộc địa bàn xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ) với ĐT.396 tỉnh Hải Dương (thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện) theo hướng địa phương nào đầu tư đường trên địa bàn địa phương đó và bảo đảm tương đồng quy mô cấp đường theo quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. 
 
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo số 1011-TB/TU ngày 19.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các nội dung nêu trên; chủ động rà soát, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung hợp tác cụ thể năm 2019 với tỉnh Hải Dương, xác định danh mục các công trình giao thông cụ thể từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 để có kế hoạch triển khai thực hiện từng năm; đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15.12.2018 về kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ hai tỉnh tại Hưng Yên dự kiến tổ chức vào khoảng đầu tháng 1.2019. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông báo này.
 
 PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)