Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 23 nghìn tỷ đồng

Theo tin từ Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 9 trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.633 tỷ đồng, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 2.114 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 140 tỷ đồng; doanh thu du lịch đạt 660 triệu đồng; doanh thu dịch vụ khác đạt trên 378 tỷ đồng. 
 
Tính chung, 9 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 23 nghìn tỷ đồng, tăng 11,05% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Minh Huấn
 
;