12 tỷ đồng hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Ngày 1.10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2018 cho các huyện, thành phố.
 
Tổng kinh phí hỗ trợ, bảo vệ đất trồng lúa năm 2018 là 12 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 16 công trình gồm đường giao thông nội đồng và các cống phục vụ tưới, tiêu thủy lợi thuộc địa bàn các huyện: Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. 
 
Mai Nhung
 
;