"2 tăng" trong sản xuất lúa mùa ở Hưng Yên

17:55, 17/10/2018
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 32,7 nghìn ha lúa, đến nay, nông dân đã cơ bản thu hoạch xong. Theo đánh giá sơ bộ của ngành chuyên môn và các địa phương, lúa vụ này tăng cả năng suất lúa và tỷ lệ diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao so với vụ mùa trước. 
Cơ giới hóa thu hoạch lúa ở Tiên Lữ
Cơ giới hóa thu hoạch lúa ở Tiên Lữ
Theo đánh giá sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT, sản xuất lúa mùa năm nay tiếp tục được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương. Các khâu chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất được chuẩn bị tốt, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch gieo, cấy trong khung thời vụ (cơ bản kết thúc gieo cấy trước ngày 13.7). Kết thúc gieo cấy, toàn tỉnh gieo cấy được gần 32,7 nghìn ha, đạt 95,3% kế hoạch. Lúa trà sớm chiếm 5,5% diện tích, lúa trà trung chiếm 94,5% diện tích, với các giống chủ lực như: Sơn Lâm 1, Thiên ưu 8, Nếp thơm Hưng Yên, nếp các loại. Sau gieo cấy, cây lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh đạt số nhánh hữu hiệu tối ưu. Các đối tượng sâu, bệnh hại chính từ đầu vụ đến nay cơ bản thấp hơn năm trước và nông dân đã chủ động hơn trong phòng trừ các đối tượng dịch hại. Trong tháng 8 và tháng 9, lượng mưa phân bố đều, nhất là giai đoạn lúa bắt đầu trỗ (đầu tháng 9) nên lúa trỗ thoát nhanh. Đến ngày 11.9, diện tích lúa toàn tỉnh cơ bản đã trỗ xong (trỗ trong khung thời vụ thích hợp nhất của vụ mùa). Đến ngày 25.9, một số diện tích gieo cấy sớm đã cho thu hoạch. Đến ngày 15.10, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa, năng suất bình quân ước đạt gần 58 tạ/ha, tăng 4,57 tạ/ha, tỷ lệ diện lúa chất lượng cao chiếm 63,5% diện tích, tăng 1,4% so với vụ mùa trước. Trên đồng ruộng, diện tích gieo cấy lúa Bắc thơm số 7 đã giảm, nông dân thay thế bằng các giống khác cho năng suất, chất lượng gạo ngon, cây lúa có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, thời tiết bất thuận.
 
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ân Thi Nguyễn Thu Giang cho biết: Vụ này huyện gieo cấy trên 7,6 nghìn ha lúa, trong đó nhóm lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ trên 70% diện tích. Kết quả nổi bật trong sản xuất lúa vụ mùa năm nay là huyện đã hướng dẫn, vận động nông dân gieo cấy cơ bản đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, kết hợp với thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa tăng khoảng 4 tạ/sào, đặc biệt là diện tích gieo cấy giống lúa Bắc thơm số 7 (giống lúa hay bị nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn ở vụ mùa) của huyện giảm khoảng 10% diện tích so với vụ mùa trước.
 
Nhằm khuyến khích mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, giảm bớt chi phí sản xuất cho nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh mua giống lúa chủ lực, mua chế phẩm sinh học xử lý rơm, gốc rạ, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ lúa… Toàn tỉnh xây dựng được hàng chục mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa tập trung, mô hình sản xuất liên kết với tiêu thụ sản phẩm, mô hình khảo nghiệm, trình diễn giống lúa mới, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa... Qua theo dõi, đánh giá thực tế, các giống lúa sản xuất trong mô hình sinh trưởng, phát triển đồng đều, cho năng suất, lợi nhuận cao, ít sâu bệnh, chi phí sản xuất thấp hơn so với lúa gieo cấy ngoài mô hình, như mô hình trình diễn giống lúa TBR279 gieo cấy vụ mùa tại xã Thụy Lôi (Tiên Lữ) năng suất đạt 61,2 tạ/ha, cao hơn lúa Bắc thơm số 7 khoảng 12%; mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh Sumitri xử lý rơm, gốc rạ trước khi gieo cấy tại xã Nhật Quang (Phù Cừ) làm cho rơm rạ phân hủy nhanh hơn, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, giảm chi phí sử dụng thuốc BVTV, cải tạo đất, giảm ô nhiễm môi trường, năng suất lúa tăng 5,4 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn gần 5 triệu đồng/ha so với cùng giống lúa gieo cấy ngoài mô hình...
 
Tuy nhiên, từ ngày 20 - 25.7, trên địa bàn tỉnh có nhiều ngày mưa liên tục, làm khoảng 200ha lúa gieo cấy muộn ở các huyện Tiên Lữ và Văn Lâm bị ngập úng cục bộ. Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố đã khuyến cáo hạn chế gieo cấy lúa Bắc thơm số 7 nhưng nông dân vẫn gieo cấy làm ảnh hưởng đến năng suất chung của cả vụ. Bên cạnh đó, tại một số thời điểm, một số loại sâu, bệnh trên lúa xuất hiện, gây hại gia tăng về diện tích và mức độ gây hại so với vụ mùa năm 2017. 
 
Ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhận xét: Vụ lúa mùa năm nay được đánh giá là “2 tăng” so với vụ mùa trước (tăng năng suất và diện tích lúa chất lượng cao). Có được kết quả trên, bên cạnh sự tích cực, năng động của nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch, cơ cấu giống, lịch thời vụ để tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị nguồn giống, phân bón, khắc phục khó khăn của thời tiết, tập trung phương tiện, nhân lực thu hoạch lúa xuân, làm đất, gieo cấy, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa theo đúng quy trình kỹ thuật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo sát sao, quyết liệt và tổ chức thực hiện tích cực. Các huyện, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo gieo cấy và thường xuyên họp giao ban phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra đôn đốc trước, trong và sau khi gieo cấy. Vì vậy, hầu hết các địa phương đều chấp hành tốt lịch thời vụ và cơ cấu giống theo chỉ đạo của tỉnh. 
 
Đức Toản
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)