580 đại lý trên cả nước được phép mua, bán ngoại tệ

09:37, 29/10/2018
Ngoài các ngân hàng thương mại, cả nước hiện có 580 đại lý được phép mua, bán ngoại tệ tiền mặt.
Theo TTXVN

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)