Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng hơn 10%

Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong tháng 9, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng hơn 11,8% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng hơn 10%. 
 
Qua 9 tháng, các ngành công nghiệp có chỉ số tăng cao như: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 10%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng trên 14,6%...
 
Đào Ban
 
;