Hiệu quả tổ tiết kiệm và vay vốn tín dụng chính sách xã hội ở Hưng Yên

11:03, 30/10/2018
Những năm qua, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được ví như “cánh tay nối dài” của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Thông qua hoạt động của tổ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được hướng dẫn, tạo điều kiện vay vốn kịp thời, cải thiện kinh tế gia đình.
Hướng dẫn khách hàng vay vốn tín dụng CSXH tại điểm giao dịch xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)
Hướng dẫn khách hàng vay vốn tín dụng CSXH tại điểm giao dịch xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)
Theo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành: “Tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập nhằm tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn của NHCSXH để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống; cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; cùng liên đới chịu trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng. Các tổ viên trong Tổ giúp đỡ nhau từng bước có thói quen dành tiền tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn tự có và quen dần với sản xuất hàng hoá, hoạt động tín dụng và tài chính...”. 
Xác định Tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, NHCSXH tỉnh đã cùng các địa phương và 4 tổ chức hội, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôn, khu phố. Nhờ đó, các hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hưng Yên cho biết: Hoạt động của các Tổ TK&VV đã tác động tích cực đến nhận thức của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ vươn lên, tạo được tính cộng đồng, có sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong tổ. Đồng thời, các Tổ TK&VV còn là kênh dẫn vốn trực tiếp, hiệu quả đến tận cơ sở, giúp NHCSXH chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và thực hiện một số công việc được NHCSXH ủy nhiệm như: Họp bình xét cho vay; giám sát việc sử dụng vốn vay; theo dõi, đôn đốc người vay trả nợ khi đến hạn; tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm tích lũy trả dần nợ gốc; thực hiện thu lãi, thu tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng; phối hợp xử lý nợ tồn đọng, nợ rủi ro… rất hiệu quả.
 
Tính đến hết tháng 9.2018, trên địa bàn tỉnh có 3.121 Tổ TK&VV từ NHCSXH đang hoạt động. Chi nhánh NHCSXH có tổng dư nợ đạt trên 2.480 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua 4 Hội đoàn thể đạt trên 2.467 tỷ đồng với 9/10 chương trình tín dụng chính sách, tăng 152 tỷ đồng so với ngày 31.12.2017, chiếm 99,4% tổng dư nợ của Chi nhánh. Hội Nông dân quản lý 1.025 tổ TK&VV, dư nợ đạt 803 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 1.293 tổ TK&VV, số dư nợ 1.268 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh quản lý 514 tổ TK&VV, số dư nợ 238 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên quản lý 287 tổ TK&VV, số dư nợ 156 tỷ đồng. Đến 30.9.2018, toàn tỉnh có 98,78% số tổ TK&VV được xếp loại tốt; 0,94% xếp loại khá. 
 
Việc các tổ TK&VV hoạt động hiệu quả, góp phần giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho trên 22 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 6.197 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho 1.673 lao động; giúp 1.812 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng và sửa chữa trên 17 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh; xây dựng và sửa chữa 167 căn nhà ở cho hộ nghèo….; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị, xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.
 
Phát huy kết quả đạt được, để hoạt động của các Tổ TK&VV ngày càng đi vào nền nếp, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động tín dụng chính sách, thời gian tới NHCSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch các huyện phối hợp Ban đại diện-Hội đồng Quản trị các cấp và các hội, đoàn thể nhận ủy thác phát huy vai trò tham mưu, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra để củng cố, kiện toàn kịp thời đối với các Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, tổ trưởng Tổ TK&VV để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách.
 
Q.N
 

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)