Hơn 139 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

16:50, 08/10/2018
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, năm 2018, kế hoạch vốn giao cho sở để thực hiện phát triển các công trình giao thông được hơn 139 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là hơn 89 tỷ đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 50 tỷ đồng. Các nguồn vốn trên để triển khai thực hiện 4 công trình, dự án chuyển tiếp; 10 công trình, dự án khởi công mới. 
 
Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai thực hiện các dự án bảo đảm theo kế hoạch, nguồn vốn đã giải ngân được gần 93,3 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch vốn, dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân đạt kế hoạch.
 
Đào Ban
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)