Hưng Yên: Chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể cho 156 dự án

Đến hết tháng 9, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt 18 đồ án, 16 nhiệm vụ quy hoạch; chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể cho 156 dự án; tham gia ý kiến về quy hoạch cho 195 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác lập quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp, công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ khác được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu đề ra, trong đó có nhiều đồ án quy hoạch lớn có tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Phạm Đăng
 
;