Hưng Yên: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,28%

17:16, 29/10/2018
Theo tin từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 tăng 0,28% so với tháng trước. Trong đó 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá ổn định và 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm. 
 
So với tháng cùng kỳ năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 3,29% và tính bình quân chung từ đầu năm đến hết tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 4,82%.
 
Minh Huấn
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)