Hưng Yên có 193 dự án công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, điện tử

17:17, 29/10/2018
Theo thống kê của Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh hiện đã thu hút được 193 dự án công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, điện tử. Trong đó có 20 dự án công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử; 21 dự án công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; 18 dự án công nghiệp hỗ trợ cơ khí, chế tạo…
 
Các dự án công nghiệp hỗ trợ đã góp phần giảm giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm sau khi được hoàn thiện.
 
Đào Ban
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)