Hưng Yên: Doanh thu hoạt động kinh doanh vận tải đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng

Theo tin từ Cục Thống kê, qua 9 tháng, hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đạt doanh thu hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, trong đó, doanh thu hoạt động vận tải hành khách đạt trên 477 tỷ đồng, tăng 13,93% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu hoạt động vận tải hàng hóa đạt gần 1.762 tỷ đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Các doanh nghiệp vận tải trong tỉnh đã thực hiện luân chuyển, vận chuyển trên 643 triệu lượt người và trên 810 triệu tấn hàng hóa.
 
Minh Huấn
;