Hưng Yên kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình cấp nước sạch

19:44, 26/10/2018
Ngày 26.10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về chương trình cấp nước sạch. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc thực hiện chương trình cấp nước sạch về: chỉ đạo điều hành; việc chuyển nhượng các công trình cấp nước tập trung, chuyển nguồn nước thô, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình; quản lý giá nước, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng nước... 
 
Các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố báo cáo cụ thể tình hình xây dựng mạng lưới cấp nước sạch, tình hình quản lý, vận hành, cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo như: Khuyến khích đơn vị cấp nước có phương án ưu đãi cho người dân; đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống, mạng lưới cấp nước; quy định mức giá cung cấp nước sạch theo phương thức tính đúng, tính đủ...
 
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện chương trình nước sạch; rà soát tỷ lệ đấu nối và hệ thống mạng đường ống đến từng khu vực dân cư; các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn phải ký kết thỏa thuận cấp nước với từng xã, phường, thị trấn; thỏa thuận việc lắp đặt đồng hồ với người dân công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến với nhân dân về các vấn đề liên quan tới đấu nối, sử dụng nước sạch. 
 
Đối với các sở, ngành liên quan cần hoàn thiện xây dựng phương án giá nước mới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để trình UBND tỉnh; có kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo trong dùng nước sạch; thành lập Hội cấp nước sạch của tỉnh; sớm hoàn thành việc chuyển đổi nguồn; ban hành sổ tay về nước sạch; chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng nước hàng tháng; xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động cung cấp nước sạch…
 
Vi Ngoan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)