Hưng Yên phấn đấu giai đoạn 2018 – 2020 cấp chứng nhận VietGap 162 vùng trồng cây ăn quả tập trung

17:52, 17/10/2018
Ngày 16.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2532/QĐ – UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên một số cây ăn quả chủ lực của tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.
 
Theo kế hoạch, giai đoạn 2018 – 2020, sẽ tổ chức cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap cho 3 loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh gồm nhãn, cây có múi và cây vải tại 162 vùng trồng tập trung với diện tích 2 nghìn 175ha, trong đó diện tích chứng nhận cho cây nhãn 1 nghìn 582ha, cây có múi 514ha, cây vải 79ha. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018 – 2020 là trên 11,6 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố có vùng cây trồng được chứng nhận VietGap.
 
Đức Toản
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)