Hưng Yên: Phấn đấu hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trong năm 2018

16:06, 05/10/2018
Ngày 5.10, Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 của tỉnh họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án). Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Đến ngày 30.9, toàn tỉnh có 903/1.195 hộ trong danh sách Đề án hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở, có 11 hộ đang thực hiện xây dựng, đạt 76,48% so với Đề án. Tổng số vốn đã giải ngân cho các hộ theo Đề án là trên 27,7 tỷ đồng. Trong đó: Vốn vay tín dụng ưu đãi là trên 16,9 tỷ đồng; vốn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo trên 10,8 tỷ đồng. 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ trong danh sách Đề án đã tiến hành xây dựng; tìm các giải pháp hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cho các hộ, trong đó tăng cường kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn; lập báo cáo chi tiết về danh sách điều chỉnh, bổ sung trình UBND tỉnh xem xét, bảo đảm không vượt quá số lượng các hộ đã được phê duyệt trong Đề án, phấn đấu hoàn thành Đề án trong năm 2018. Trên cơ sở danh sách điều chỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bố trí nguồn vốn hỗ trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát các trường hợp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, để tỉnh xem xét hỗ trợ trong các giai đoạn tiếp theo; xây dựng kế hoạch phát động phong trào ủng hộ việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo trong thời gian tới. Sở Xây dựng tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo của các địa phương; nghiên cứu các tiêu chí về nhà ở và xây dựng mẫu nhà ở cho các hộ gia đình chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
 
Phạm Đăng
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)