Hưng Yên: Sản lượng thịt gia súc, gia cầm đạt trên 100 nghìn tấn

Theo tổng hợp của ngành chăn nuôi, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã sản xuất được trên 100 nghìn tấn thịt gia súc, gia cầm các loại.
 
Trong đó, tất cả các loại thịt gia súc, gia cầm chủ đạo đều tăng so với cùng thời điểm năm trước: Sản lượng thịt trâu, bò đạt trên 2,6 nghìn tấn, tăng 2%; sảnlượng thịt lợn đạt trên 81 nghìn tấn, tăng gần 1,5%; sản lượng thịt gia cầm đạt trên 21 nghìn tấn, tăng trên 3,4%.
 
Vi Ngoan
 
;