Hưng Yên: Sản lượng thóc ước đạt trên 415 nghìn tấn

 

Phơi thóc sau thu hoạch
Phơi thóc sau thu hoạch ở huyện Phù Cừ
Theo thống kê từ các địa phương, vụ xuân và vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 66,4 nghìn ha lúa, giảm gần 4 nghìn ha, năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 62,56 tạ/ha, tăng 3,08 tạ/ha; sản lượng thóc ước đạt trên 415 nghìn  tấn, giảm hơn 2 nghìn tấn so với năm 2017.
 
Đức Toản
 
;