Hưng Yên: Thực hiện vốn đầu tư ngân sách địa phương đạt trên 1.493 tỷ đồng

Tính đến đầu tháng 10, toàn tỉnh đã thực hiện vốn đầu tư ngân sách địa phương đạt trên 1.493 tỷ đồng, tăng 13,55% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt gần 684 tỷ đồng, tăng 2,69%; vốn ngân sách cấp huyện đạt trên 421 tỷ đồng, tăng 26,18%; vốn ngân sách cấp xã thực hiện trên 388 tỷ đồng, tăng 23,11%.
 
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, bảo đảm kế hoạch đề ra, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân,  đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng... 
 
Minh Huấn
 
;