Hưng Yên: Trên 22 nghìn lượt hộ dân được vay vốn tín dụng chính sách

20:39, 22/10/2018
Ngày 22.10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV.2018. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.
Các
Các đại biểu dự hội nghị
Trong quý III và 3 quý đầu năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt những kế hoạch đề ra, qua đó hoạt động tín dụng CSXH góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. 
 
Đến hết quý III.2018, tổng nguồn vốn tín dụng CSXH đạt trên 2.488 tỷ đồng, tăng 11,9 tỷ đồng so với quý II; tăng 148 tỷ đồng so với ngày 31.12.2017. 
 
Tổng dư nợ đạt trên 2.480 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với quý II, tăng 148,6 tỷ  đồng so với ngày 31.12.2017. 
 
Việc tập trung huy động vốn và giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho trên 22 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt kế hoạch tín dụng, thực hiện thu nợ, giải ngân kịp thời vốn quay vòng, vốn mới, không để tồn đọng vốn, chất lượng tín dụng được bảo đảm. Các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện khá tốt các nội dung được ủy thác; hầu hết tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ.
 
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.2018 là: Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Ngân hàng CSXH Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu nợ, giải ngân trong từng tuần, từng tháng để có cơ sở điều hành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, không để tồn đọng vốn và bảo đảm tuân thủ nghiêm chỉnh định mức  quỹ an toàn chi trả. Tăng cường công tác truyền thông, để các ngành, đoàn thể hiểu đầy đủ hơn về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời giúp hộ vay vốn hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ khi vay vốn Ngân hàng CSXH...
 
Căn cứ kế hoạch giảm nghèo tại địa phương, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28.6.2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020) để làm căn cứ cho vay, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu: Các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị phát huy tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tại cơ sở để bảo đảm sự an toàn của nguồn vốn, cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Tiếp tục tham mưu UBND các cấp tăng cường nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu về vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại các xã trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
Minh Nghĩa
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)