Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10)

Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế

Sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh. 
b
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC (KCN Phố Nối A)
Thời điểm tái lập tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt trên 355 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt trên 107,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, đến hết quý III năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp đạt cao so với kế hoạch; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp đều tăng trưởng cao qua từng năm, đóng góp nguồn thu cho ngân sách của tỉnh… 
 
Những kết quả trên đã khẳng định cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh có sự trưởng thành, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế. Cùng với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của cả nước, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.
 
Khi mới tái lập tỉnh, số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh chỉ dừng lại ở vài trăm doanh nghiệp. Đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 9,5 nghìn doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp ở khu vực nhà nước, dân doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp đã khẳng định được thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế. Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, hợp tác, liên kết giúp đỡ lẫn nhau đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện an sinh xã hội.
 
Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Thực hiện các giải pháp của Chính phủ và của tỉnh về chương trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cùng với các cấp, các ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 19) và Kế hoạch hành động số 82/KH-UBND ngày 9.7.2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 19 trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Hiệp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các hội viên về mục đích, yêu cầu và hành động cụ thể để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.
 
Ngoài ra, hiệp hội tăng cường hỗ trợ dịch vụ cho doanh nghiệp như: Bảo lãnh tín dụng, ký thỏa thuận hợp tác với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ vay vốn tới các doanh nghiệp hội viên; hỗ trợ khởi nghiệp cho các ý tưởng kinh doanh, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong các làng nghề phát triển thành doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp với Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ để xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các làng nghề truyền thống; thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để hiệp hội kết nối các chương trình xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
 
Đồng thời, hiệp hội tập hợp tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền, đồng thời truyền tải những chính sách về cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư của tỉnh tới doanh nghiệp.
 
Phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, thời gian tới hiệp hội và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hun đúc, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Đẩy mạnh truyền thông kiến thức pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình, hoạt động xây dựng và phát triển “vườn ươm” khởi nghiệp, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thành doanh nghiệp. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, quảng bá thương hiệu với các nhà đầu tư và du khách quốc tế.
 
Đào Ban
 
;