Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tân Dân

Ngày 5.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tân Dân (Khoái Châu). Cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn xã Tân Dân, có quy mô khoảng hơn 495,9 nghìn m2. 
 
Cụm công nghiệp được quy hoạch với tính chất là cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ tổng hợp các ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm độc hại tới môi trường, gồm các ngành chính như chế biến nông sản, dược liệu, tiểu thủ công nghiệp. 
 
Đào Ban
 
;