Hưng Yên lọt top 15 cả nước về thu NSNN từ xuất, nhập khẩu

19:28, 11/11/2018
Theo tin từ Chi cục Hải quan Hưng Yên, hiện nay tỉnh Hưng Yên là một trong 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. 
 
Tính đến hết tháng 10.2018, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu NSNN được 2.250 tỷ đồng, đưa tỉnh ta đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu.
 
 Để khai thác hiệu quả các nguồn thu vào NSNN, thời gian qua, Chi cục Hải quan Hưng Yên triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7; cải tiến, cắt giảm thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Hưng Yên chú trọng công tác kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong lĩnh vực xuất xứ, mã số, thuế suất để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế cho NSNN.
 
Minh Nghĩa
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)