Hưng Yên: Thu tiền sử dụng đất đạt 175% dự toán

Năm 2018, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất là 1.000 tỷ đồng. 
 
Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh thu tiền sử dụng đất ước đạt gần 1.750 tỷ đồng, đạt 175% dự toán, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.  
 
Kết quả thu tiền sử dụng đất góp phần tích cực vào việc thực hiện dự toán thu ngân sách nội địa của tỉnh.
 
Minh Nghĩa
;