Kim Động: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả

10:30, 30/11/2018
Với việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27.6.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030, những năm gần đây, bức tranh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động có nhiều tiến bộ, đổi mới theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thu hoạch cam ở xã Đôgnf Thanh (Kim Động)
Thu hoạch cam ở xã Đồng Thanh (Kim Động)
Ông Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Động cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy Kim Động ban hành Đề án “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả”. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Huyện ủy Kim Động giao cho UBND huyện Kim Động triển khai, tổ chức thực hiện Đề án nói trên nhằm phát triển nông nghiệp của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tổ chức nhiều hội nghị, lồng ghép với các buổi tập huấn, hội thảo để đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân biết, thực hiện các nội dung của Đề án. Hàng năm, UBND huyện ban hành các kế hoạch sản xuất vụ xuân, vụ mùa và vụ đông, kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất, tiêm phòng vắc xin, phun thuốc khử trùng, tiêu độc bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó UBND huyện ban hành 18 quyết định phê duyệt diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản cho 16 xã, thị trấn trên địa bàn…
 
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án, kết hợp với các chương trình, dự án, đề án của tỉnh, bức tranh kinh tế nông nghiệp huyện Kim Động ngày càng khởi sắc. Nhiều tiến bộ, kỹ thuật mới được đưa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư như làm mới 22,7 km đường trục chính nội đồng, làm mới, tu sửa 3 trạm bơm, tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả. 
 
Năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 104% so với kế hoạch đề ra. Sáu tháng đầu năm 2018 huyện đạt giá trị sản xuất nông nghiệp là trên 576.039 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng giá trị ngành chăn nuôi. Năm 2015, giá trị ngành chăn nuôi chiếm 40,8% giá trị sản xuất nông nghiệp, đến năm 2017 là 47,5% và 6 tháng đầu năm 2018 là 51%. Với lĩnh vực trồng trọt, tổng diện tích trồng cây hàng năm giảm do một số diện tích đất lúa được chuyển đổi sang diện tích trồng cây lâu năm. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018 tổng diện tích đất lúa đã chuyển đổi là 755,6 ha trong đó năm 2016 thực hiện chuyển đổi được 105 ha, năm 2017 chuyển đổi được 343,7ha, 6 tháng đầu năm 2018 chuyển đổi được 174,76 ha... Bước đầu đã có nhiều mô hình chuyển đổi mang lại kết quả khá như mô hình sản xuất thanh long tại các Vĩnh Xá, Hùng An, Thọ Vinh… rộng 10 ha cho thu nhập cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Mô hình sản xuất cây có múi tại các xã Đồng Thanh, Thọ Vinh, Đức Hợp… với 200 ha, thu nhập đạt từ 300 - 500 triệu đồng/ha, cao gấp 10- 16 lần so với trồng lúa.
 
Lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức chăn nuôi nhỏ, lẻ giảm, chăn nuôi gia trại, trang trại tăng dần, UBND huyện đã ra quyết định phê duyệt xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư cho 7 xã với tổng diện tích là 32,3 ha. Trên địa bàn huyện có nhiều mô hình chăn nuôi tiêu biểu như mô hình chăn nuôi bò sữa của hộ gia đình ông Nam ở xã Thọ Vinh có tổng đàn duy trì thường xuyên 40 con, đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm, mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại của gia đình ông Thắng ở xã Chính Nghĩa có tổng đàn duy trì hàng năm gồm trên 450 lợn nái, 1500 con lợn thịt, doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, mô hình chăn nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình ông Tùng ở xã Thọ Vinh có tổng đàn 2 vạn con, doanh thu mỗi năm đạt trên 3 tỷ đồng… Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 329 ha nuôi trồng thủy sản và khoảng 60 lồng nuôi cá trên sông Hồng, góp phần làm cho bức tranh kinh tế nông nghiệp huyện Kim Động tươi sáng, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.
 
 CĐ
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)