Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp

Ngày 6.12, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Ngọc Diệp, Công ty cổ phần nhựa Opec. 
Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh làm việc tại Công ty cổ phần nhựa Opec
Ông Đặng Ngọc Quỳnh làm việc tại Công ty cổ phần nhựa Opec
Tại các đơn vị đến thăm và làm việc, lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2018. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2018 là năm thứ hai tỉnh tự cân đối thu – chi ngân sách, có đóng góp một phần về ngân sách trung ương, do vậy các doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, bảo đảm nộp đầy đủ tiền thuế theo quy định của pháp luật. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp báo cáo với lãnh đạo tỉnh để có giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
 
Minh Nghĩa
;