Lãnh đạo tỉnh kiểm tra về nông nghiệp, nông thôn tại Khoái Châu và Mỹ Hào

Ngày 6.12, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các huyện Khoái Châu, Mỹ Hào.
Toàn cảnh buổi kiểm tra tại huyện Mỹ Hào
Toàn cảnh buổi kiểm tra tại huyện Mỹ Hào
Theo báo cáo của UBND huyện Khoái Châu, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đang phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cho giá trị kinh tế cao. Tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp của huyện năm 2018 đạt trên 3,6%, giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 195 triệu đồng. 
 
Huyện Khoái Châu hiện có 49 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, riêng năm 2018 thành lập mới được 11 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác. Trên địa bàn huyện có 4 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Hào, diện tích đất nông nghiệp của huyện hiện nay có hơn 4,3 nghìn ha. Những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện được đẩy mạnh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa có bước tiến rõ rệt. 
 
Đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng/người/năm; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện. 
 
Từ năm 2016 đến năm 2018, huyện đã huy động tổng nguồn kinh phí hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp đạt hơn 7 tỷ đồng; kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới hơn 462 tỷ đồng. 
 
Tại buổi kiểm tra ở các huyện, các đại biểu đã phân tích, làm rõ một số vấn đề về: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; nâng cao giá trị sản xuất trên một héc-ta canh tác; tăng thu
 
nhập cho người dân nông thôn; bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng cảnh quan nông thôn mới...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các huyện đánh giá, nhìn nhận sát thực những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, lao động, thị trường, đẩy mạnh hơn nữa phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị, sản xuất an toàn, bền vững. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, có kế hoạch hỗ trợ các xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới.
 
Vi Ngoan
;