Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại một số doanh nghiệp

Ngày 7.12, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco; Công ty TNHH  công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam. 
v
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh làm việc tại Công ty TNHH  công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
Tại các đơn vị đến thăm và làm việc, đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2018, dự kiến mục tiêu hoạt động năm 2019. 
 
Phát biểu tại các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận những kết quả của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước trong thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND đề nghị, cùng với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước, bảo đảm nộp kịp thời các khoản thu, sắc thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, kinh doanh cần tiếp tục chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo đời sống người lao động, quan tâm công tác an sinh xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật.
 
Lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng thời cam kết sẽ nộp đầy đủ tiền thuế theo quy định, góp phần thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước của tỉnh.
 
Minh Nghĩa 
 
;