Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

20:50, 15/01/2019
Ngày 15.1, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên đã bám sát mục tiêu và các giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh  ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. 
 
KBNN Hưng Yên tích cực phối hợp với các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2018. Đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán. 
 
KBNN tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiểm soát chi; tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, quyết toán các dự án hoàn thành. Công tác kiểm soát chi bảo đảm chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao; kiên quyết từ chối các khoản chi không đủ điều kiện thanh toán và trái với quy định của Nhà nước nhằm tiết kiệm chi tiêu công. Hệ thống KBNN trong tỉnh giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước giao quản lý. 
 
Trong năm 2018, ngành đã tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả  hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN với mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động KBNN.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân thuộc KBNN Hưng Yên có thành tích xuất sắc năm 2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân thuộc KBNN Hưng Yên có thành tích xuất sắc năm 2018
Năm 2019, KBNN Hưng Yên xác định thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, các Bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh trong quản lý điều hành ngân sách, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN. Phối hợp tốt với các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019. Bảo đảm an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, an toàn tuyệt đối tiền tài sản giao cho KBNN quản lý. Tiếp tục vận hành hiệu quả dịch vụ công trực tuyến KBNN. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin...
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới, KBNN Hưng Yên tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính là: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan trong công tác quản lý thu NSNN; kiểm soát chi NSNN chặt chẽ theo phạm vi dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi. Tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng và vận hành tốt hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành và thực hiện nghiêm công tác xử phạt vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót và có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn NSNN. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy KBNN các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên sâu về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và cải cách hành chính.
 
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh khen thưởng một số tập thể, cá nhân thuộc KBNN Hưng Yên. Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc KBNN Hưng Yên ký kết giao ước thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.
 
Minh Nghĩa

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)