Hưng Yên: Bảo đảm quyền lợi khi thực hiện giá bán nước sạch mới

08:24, 09/01/2019
Ngày 10.12.2018, UBND tỉnh đã có Thông báo số 473/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giá bán nước sạch tối đa trên địa bàn tỉnh, qua đó thống nhất thông qua đề xuất của Sở Tài chính về giá bán nước sạch tối đa đối với các mục đích sử dụng khác nhau trên địa bàn tỉnh. 
Vận hành cấp nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên (thành phố Hưng Yên)

Vận hành cấp nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên

(thành phố Hưng Yên)

Thời gian áp dụng từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.12.2020. Giá bán nước sạch tối đa mới này thay thế cho mức giá cũ trước đây được tỉnh thực hiện từ năm 2010 nhằm bảo đảm quyền lợi của cả người dùng nước và doanh nghiệp sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh.
 
Trong năm 2018, ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra giá bán nước sạch tới người sử dụng trên địa bàn tỉnh, qua đó, phát hiện 2 đơn vị cấp nước sạch đã bán nước sinh hoạt cho người sử dụng cao hơn giá quy định tại Quyết định số 814/QĐ – UBND ngày 15.4.2010 của UBND tỉnh. Theo quyết định này, mức giá nước sạch tối đa là 6.800 đồng (chưa tính VAT), nhưng 2 đơn vị lại bán nước sạch theo giá bậc thang, vượt mức giá tối đa của tỉnh. Mặc dù tình trạng trên đã được phát hiện kịp thời và xử lý, các đơn vị hiện đã cung cấp nước sạch theo đúng quy định của tỉnh song đã gây những tác động nhất định, làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nước sinh hoạt của người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn. Cũng trong thời gian vừa qua, việc đấu nối đồng hồ đo nước, huy động chi phí lắp đặt đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức, mức giá khác nhau cũng gây ra những luồng dư luận trái chiều trong một bộ phận người dùng nước sạch. Nhiều doanh nghiệp cung cấp nước sạch có kiến nghị về việc mức giá bán nước sạch tối đa trên địa bàn tỉnh thấp so với khu vực, cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế sản xuất.
 
Với Thông báo số 473/TB-UBND, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ: Trong trường hợp chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ không tính vào chi phí hình thành giá nước, mức giá bán nước sạch tối đa đối với các mục đích sử dụng như sau: Sinh hoạt hộ dân cư là 8.300 đồng/m3; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phục vụ mục đích cộng đồng là 12.500 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất là 15.500 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ là 15.600 đồng/m3. 
 
Trường hợp chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ được tính vào chi phí hình thành giá nước, mức giá bán nước sạch tối đa đối với các mục đích sử dụng như sau: Sinh hoạt hộ gia đình 10.300 đồng/m3; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phục vụ mục đích cộng đồng là 15.500 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất là 18.100 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ là 19.400 đồng/m3. 
 
Như vậy, mức giá bán nước sạch tối đa mới đã có sự điều chỉnh cao hơn với mức giá cũ được áp dụng từ năm 2010. Đây là nguyện vọng chung của các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh thời gian qua, với mức giá mới phù hợp với điều kiện thực tế, giúp doanh nghiệp sản xuất hoạt động có lãi, bền vững. 
 
Nhìn nhận khách quan, đây cũng là mức giá phù hợp hiện nay. Thực tế tại các hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Ông Vũ Văn Dậu, người sử dụng nước sạch tại xã Thiện Phiến (Tiên Lữ) cho biết: “Mức giá bán nước sạch được điều chỉnh tăng lên sau 8 năm cũng là hợp lý với điều kiện thực tế. Gia đình tôi mỗi tháng dùng khoảng 10 m3 nước, cụm đồng hồ là do gia đình tôi đầu tư, nếu áp dụng mức giá nước tối đa, mỗi tháng gia đình chi hết hơn 80 nghìn đồng tiền nước. Với sinh hoạt nông thôn, đây là mức giá chấp nhận được”. Một số người dùng nước sạch cho rằng, với mức giá cao hơn, việc sử dụng nước hàng ngày cần tiết kiệm hơn để giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng. Còn với các hộ kinh doanh, khi giá nước tối đa mới được đơn vị cung cấp nước sạch áp dụng cũng là khi phải cân nhắc việc điều chỉnh chi phí sản xuất, giá cả sản phẩm, dịch vụ.
 
Tuy nhiên, đây là mức giá tối đa, điều này cũng đồng nghĩa với việc đơn vị cung cấp nước sạch hoàn toàn có thể dựa trên điều kiện thực tế sản xuất của mình và nhu cầu, mức sống của người dân nông thôn từng khu vực để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất. Trên thực tế trong tháng 1.2019, 100% các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh vẫn đang áp dụng mức giá cũ. Hiện đơn vị cấp nước đang căn cứ vào mức giá mới, căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng phương án giá nước mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Phù Tiên (Tiên Lữ) đang cấp nước sinh hoạt nông thôn cho người dân các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ cho biết: “Hiện nay, công ty vẫn đang áp dụng bán nước sạch cho người dân với mức giá ưu đãi 5.000 đồng/m3. Do đóng trên địa bàn các xã còn khó khăn, chủ yếu phục vụ nhu cầu dùng nước của đối tượng hộ gia đình nông thôn nên mức giá nước sạch được công ty đưa ra luôn được công ty cân nhắc kỹ lưỡng, làm sao vừa hoạt động bền vững, vừa thu hút được người dùng. Trước mức giá mới, công ty sẽ có sự điều chỉnh và xây dựng phương án giá mới song vẫn giữ quan điểm ban đầu là hỗ trợ, khuyến khích người dùng”.
 
Thông báo số 473/TB-UBND cũng nêu rõ, khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị cấp nước, người sử dụng nước được lựa chọn một trong hai mức giá tương ứng với trường hợp chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ. Đây cũng là căn cứ để đơn vị cấp nước và người sử dụng nước thỏa thuận khi người dùng nước bỏ chi phí đầu tư cụm đồng hồ đo đếm nước. Đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp nước phải bảo đảm chất lượng nước theo quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trong thời gian tới, các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng phương án giá nước mới, thông qua sự thẩm định của các ngành chức năng như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, sau đó trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đơn vị nào không xây dựng phương án giá nước mới theo thông báo sẽ vẫn áp dụng mức giá nước cũ theo Quyết định số 814/QĐ – UBND của UBND tỉnh.
 
PV
 

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)