Hưng Yên có 117 xã đạt chuẩn NTM

19:58, 02/01/2019
Theo tổng hợp của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến hết năm 2018, bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí nông thôn mới/xã, tăng 0,8 tiêu chí nông thôn mới/xã so với năm 2017. 
 
Toàn tỉnh đã có 122 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó 117 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Vi Ngoan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)