Hưng Yên: Dư nợ cho vay đạt trên 55,8 nghìn tỷ đồng

20:57, 15/01/2019
Ngày 15.1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, NHNN Chi nhánh tỉnh bám sát mục tiêu của toàn ngành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương để cụ thể hóa thành các mục tiêu, giải pháp và chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
 
Đến ngày 31.12.2018, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 72,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13% so với đầu năm. 
 
Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến ngày 31.12.2018 đạt trên 55,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 5,8 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 11,8% so với đầu năm. Dư nợ xấu chiếm tỷ lệ 2% trong tổng dư nợ. 
Cơ cấu đầu tư tín dụng được quan tâm, dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên trọng tâm đều tăng khá so với đầu năm. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt, công nghệ và dịch vụ ngân hàng ngày càng được mở rộng.  
 
Các TCTD chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của NHNN, nhất là trong việc thực hiện các quy định về trần lãi suất huy động VND và trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, tập trung đầu tư vốn vào các chương trình, mục tiêu, các đối tượng chính sách xã hội..., góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên, của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Năm 2019, ngành ngân hàng xác định mục tiêu chính là: Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 13%; dư nợ tín dụng tăng 14% so với năm 2018, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/ tổng dư nợ. 
 
Ngành xây dựng phương hướng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Chấp hành nghiêm các quy định của NHNN Việt Nam về an toàn kho quỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát tại đơn vị và các TCTD trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, giảm thiểu các rủi ro mất an toàn kho quỹ. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các ban, sở, ngành đẩy mạnh áp dụng  thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động thanh toán vi phạm pháp luật. Mở rộng đầu tư cho vay, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chính quyền địa phương. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)