Hưng Yên: Giá trị canh tác đạt 192 triệu đồng/ha

20:47, 17/01/2019
Ngày 17.1, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang. 
 
Năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt trên 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5%. 
 
So với năm 2017, hầu hết các loại cây trồng đều đạt năng suất, sản lượng cao hơn, trong đó năng suất lúa bình quân đạt 62,56 tạ/ha/vụ, sản lượng cây có múi tăng 2,2 nghìn tấn; sản lượng chuối tăng gần 3,8 nghìn tấn, sản lượng nhãn tăng gần 11 nghìn tấn, sản lượng vải tăng trên 2,5 nghìn tấn. 
 
Giá trị thu được trên 1ha canh tác bình quân đạt 192 triệu đồng, tăng 18,5 triệu đồng. Toàn tỉnh chuyển đổi khoảng 2,6 nghìn ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi và nuôi thủy sản. 
 
Chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định, trong đó tổng đàn lợn tăng 1,05%, đàn trâu tăng 2,16%; đàn bò tăng 2,02%, đàn gia cầm tăng 2,8%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 149,5 nghìn tấn, tăng 3,9%. Sản lượng thuỷ sản đạt gần 41,5 nghìn tấn, tăng 5,6%.
 
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí/xã, có 122 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó 117 xã (chiếm 80,7%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Mỹ Hào được công  nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017...
 
Năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phấn đấu thực hiện  đạt và vượt mức một số chỉ tiêu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 12 nghìn 560 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 3%; năng suất lúa bình quân đạt 62,3 tạ/ha/vụ; tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt 67%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 97%; 100% số xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên quan tâm lĩnh vực quy hoạch trong phát triển nông nghiệp; tập trung phát triển những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT cần sớm xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp cụ thể đến từng lĩnh vực và giao chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện sát với yêu cầu thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp với ngành Công Thương trong việc xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với ngành Khoa học và Công nghệ trong việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp... Đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất cho nông dân; phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện cho việc cấp phép, chứng nhận cho các đơn vị, người sản xuất...
 
Đức Toản – Vi Ngoan 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)