Hưng Yên: Hỗ trợ nông dân gần 11 tỷ đồng mua giống lúa và diệt chuột

20:28, 14/01/2019
Liên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT – Sở Tài chính vừa ban hành hướng dẫn về áp dụng kỹ thuật và sử dụng kinh phí hỗ trợ giống lúa và diệt chuột năm 2019.
 
Theo đó, tỉnh hỗ trợ hơn 10,9 tỷ đồng gồm: hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng mua các giống lúa: Nếp thơm Hưng Yên, Sơn Lâm 1 với diện tích dự kiến trên 7,4 nghìn ha; định mức hỗ trợ 1.080 nghìn đồng/ha; hỗ trợ hơn 2,9 tỷ đồng tập huấn kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật diệt chuột, mua thuốc diệt chuột vụ xuân năm 2019. 
 
Kinh phí sử dụng cho hỗ trợ giống lúa và thuốc diệt chuột năm 2019 được tính theo kinh phí năm 2018 chưa sử dụng hết và kinh phí bố trí trong dự toán năm 2019.
 
Đức Toản
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)