Hưng Yên kiểm điểm việc thực hiện chương trình cấp nước sạch

19:31, 04/01/2019
Ngày 4.1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về chương trình cấp nước sạch. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tàn
Toàn cảnh cuộc họp
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến hết tháng 12.2018, toàn tỉnh có 9/10 huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp nước sạch. Toàn tỉnh có 45 hệ thống cấp nước sạch với 116 nghìn đồng hồ đấu nối. 
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc thực hiện chương trình cấp nước sạch trong năm 2018. 
 
Trong đó tập trung đánh giá  tiến độ xây dựng, lắp đặt đường ống cấp nước sạch; công tác chỉ đạo, điều hành; việc chuyển nhượng các công trình cấp nước tập trung, chuyển nguồn nước thô; quản lý giá nước, quản lý chất lượng nước... Các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan báo cáo cụ thể tình hình xây dựng mạng lưới cấp nước sạch, tình hình quản lý, vận hành, cấp nước, sử dụng nước trên địa bàn. Qua đó đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu trong tháng tới, các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện chương trình cấp nước sạch ở tất cả các huyện, thành phố; các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện chương trình cấp nước sạch; rà soát tỷ lệ đấu nối và hệ thống mạng đường ống đến từng khu vực dân cư; tất cả doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các vấn đề liên quan tới đấu nối, cung cấp nước sạch theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo trong dùng nước sạch; đẩy mạnh tuyên truyền và ban hành sổ tay về nước sạch; xử lý nghiêm những vi phạm trong sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.
 
Vi Ngoan 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)