Hưng Yên: Nông nghiệp, một năm được mùa, được giá

10:28, 01/01/2019
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2018, thời tiết tương đối thuận lợi, sản xuất nông nghiệp của tỉnh giành nhiều thắng lợi, nông sản được mùa nhưng không bị rớt giá. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản cả năm tăng 3,5%. Kết quả này đã tạo động lực để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện và vững chắc trong những năm tới.
 Mô hình ứng dụng chế phẩm nano S500 trên cây cam ở huyện Kim Động
Mô hình ứng dụng chế phẩm nano S500 trên cây cam ở huyện Kim Động
Nét nổi bật năm qua là nông dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu thời vụ, giống cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh đạt trên 92,5 nghìn ha, trong đó, diện tích gieo cấy lúa đạt gần 66,4 nghìn ha, giảm 5,65% so với năm 2017; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,56 tạ/ha, tăng 5,18% so năm 2017, sản lượng thóc ước đạt trên 415,4 nghìn tấn, lúa chất lượng cao chiếm 64,8% diện tích. Nông dân các huyện, thành phố đã tích cực chuyển đổi đất gieo cấy lúa sang mô hình trồng các loại cây ăn quả lâu năm như nhãn, chuối, cam..., cây hàng năm khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Từ chuyển đổi đất lúa theo chủ trương, kế hoạch của tỉnh sau nhiều năm đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với sản xuất lúa như vùng trồng nhãn ở các huyện: Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên... vùng trồng cây có múi ở các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên và hàng trăm mô hình kinh tế trang trại tại các địa phương. Năm nay, do thời tiết thuận lợi cho quá trình ra hoa, đậu quả của cây ăn quả, cùng với trình độ thâm canh của nông dân được nâng lên, do đó, năng suất, sản lượng nhiều loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh cao hơn năm trước. Trong đó, sản lượng cây có múi tăng 8,72%, chuối tăng 8,35%, vải tăng 33,81%, nhãn tăng 35,06%. Giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 192 triệu đồng, tăng 18,5 triệu đồng so với năm 2017. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hệ thống cơ sở thu gom, sơ chế, đóng gói cung ứng sản phẩm theo chuỗi cho các siêu thị và phục vụ xuất khẩu...
 
Cùng với trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm chuyển biến tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, giá thịt lợn tăng trở lại tạo động lực để người chăn nuôi duy trì và tái đàn. So với năm 2017, năm nay đàn lợn tăng 1,05%, đàn gia cầm tăng 3,2%, đàn bò tăng 2,02%, đàn trâu tăng 2,16%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 3,9%; tỷ lệ nạc hóa đàn lợn đạt trên 80%, sind hóa đàn bò đạt gần 100%, trong đó tỷ lệ đàn bò lai 3 máu đạt trên 38%.
 
Các hoạt động nuôi thả thủy sản được duy trì ổn định về quy mô diện tích; công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh, nuôi cá bằng lồng bè trên sông Hồng, sông Luộc được áp dụng rộng rãi, góp phần tăng năng suất, chất lượng thủy sản. Sản lượng thủy sản ước đạt gần 41,5 nghìn tấn, đạt 118,5% kế hoạch, tăng 5,6% so với năm 2017.
 
Có được kết quả trên, ngành chuyên môn và các địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, dự án, đề án về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp giao thông, thủy lợi nội đồng; làm tốt công tác dự tính, dự báo, phòng, trừ sâu bệnh hại, dịch hại trên cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nông dân ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh cơ giới hóa vào sản xuất. Đặc biệt, năm nay tỉnh tiếp tục quan tâm tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản tiêu biểu của tỉnh. Qua việc tổ chức các hội chợ, lễ hội, phiên chợ, nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đến tham quan, thu mua nông sản của nông dân với giá cao hơn so với giá bán tại thị trường trong tỉnh.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương chưa sâu sát, xây dựng kế hoạch sản xuất chưa sát với thực tế. Tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi vẫn tồn tại, nhất là chăn nuôi lợn; liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất...
 
Năm 2019, tỉnh phấn đấu đạt được mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trưởng 3%... các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các quy hoạch ngành nông nghiệp đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch vùng, lãnh thổ với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020 nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa. Xây dựng và phát triển nhiều mô hình “Cánh đồng liên kết sản xuất”, vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy mô lớn. Tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng ngay đầu vụ. Tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ địa bàn nông thôn, trước hết là công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản; chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công nghệ giống, bảo quản, chế biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản; duy trì và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa tập thể đã được bảo hộ, đồng thời phối hợp hỗ trợ, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể mới cho một số nông sản khác của tỉnh.
 
Đức Toản
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)