Không in mới tiền mệnh giá nhỏ dịp Tết này, tiết kiệm 390 tỷ đồng

10:33, 08/01/2019
Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: Từ tháng 11/2018, NHNN có chủ trương không đưa thêm lượng tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng in mới ra thị trường và dịp Tết Nguyên đán 2019.
Tiền mệnh giá thấp vẫn đang đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Ảnh: Tin tức/TTXVN.
Tiền mệnh giá thấp vẫn đang đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Ảnh: Tin tức/TTXVN.
“Dù không đưa lượng tiền mới in ra thị trường nhưng tổng lượng tiền lẻ đã qua lưu thông cung ứng cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 dự kiến tăng 25%. Trong đó bao gồm tiền mới in và tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nền kinh tế trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Lâm nói.
Theo Cục phát hành kho quỹ, năm 2018, lượng tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng ra thị trường tăng 12% so với năm 2017. NHNN điều hòa tiền mặt cho cả năm nhằm bảo đảm dự trữ tiền mặt cho các chi nhánh tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, không chỉ phục vụ Tết Nguyên đán. 
Đối với nhu cầu mệnh giá từ 10.000 trở xuống, tiền mới in hết tháng 11/2018 đã cung ứng ra thị trường rất tích cực. Từ tháng 11/2018 trở đi, tiền mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống đã qua lưu thông vẫn cung ứng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân.
Theo ông Phạm Bảo Lâm, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2019, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình tiền mặt tại từng địa phương, tập trung nguồn lực ở mức cao nhất để điều chuyển bổ sung dự trữ, kịp thời ứng phó nhu cầu đột xuất, bất thường. Với số lượng dự trữ hiện nay, NHNN đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông về giá trị và cơ cấu các mệnh giá tiền một cách hợp lý.
 
Theo TTXVN
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)