Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên

19:08, 08/01/2019
Ngày 8.1, Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên.
b
Toàn cảnh buổi thẩm tra
Đoàn thẩm tra đã tiến hành thẩm tra các tiêu chí để công nhận thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đoàn tiến hành thẩm tra thực tế tại cơ sở và thẩm tra hồ sơ tự đánh giá của thành phố Hưng Yên.
 
Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới (2011 – 2018), cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn thành phố đã từng bước hoàn thiện, kinh tế - văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, an ninh trật tự được giữ vững. Từ năm 2011 đến hết tháng 12.2018, thành phố Hưng Yên đã huy động được hơn 1,9 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Các hạng mục công trình tập trung chủ yếu vào xây dựng đường giao thông, cơ sở vật chất giáo dục, y tế, điện, văn hóa... Thành phố quan tâm nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,97%. Đến nay, 100% số xã của thành phố đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố không còn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.
 
Thay mặt Đoàn thẩm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thành phố Hưng Yên cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cụ thể hóa một số nội dung trong các báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới; kết quả cụ thể của các xã, bám sát từng tiêu chí; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của các xã. 
 
Kết quả thẩm tra sẽ được tổng hợp, làm căn cứ để thành phố Hưng Yên thực hiện các bước tiếp theo trong đề nghị thẩm định, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Vi Ngoan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)