Hưng Yên: Kiểm điểm việc thực hiện chương trình cấp nước sạch

18:09, 15/03/2019
Ngày 15.3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về chương trình cấp nước sạch. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp nước sạch (Ban chỉ đạo) tỉnh chủ trì cuộc họp. 
Các đại biểu dự cuộc họp
Các đại biểu dự cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay đã có 10/10 huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp nước sạch của huyện, thành phố. Tỷ lệ đấu nối đồng hồ so với thiết kế toàn tỉnh tính đến hết năm 2018 đạt trung bình khoảng 38,6%. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, các quy định của tỉnh về cấp nước sạch được các cơ quan báo chí và ngành chức năng chú trọng thực hiện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các nội dung như: Việc chuyển nhượng công trình, thực hiện chuyển nguồn nước thô, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình; tỷ lệ đấu nối và điều chỉnh phân vùng cấp nước; công tác quản lý chất lượng nước sạch; quản lý giá nước sinh hoạt; quản lý nguồn nước cấp; quản lý về xây dựng phương án cấp nước an toàn của doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thời gian tới các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về chương trình cấp nước sạch. Các huyện, thành phố cần khẩn trương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình cấp nước sạch năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc rà soát tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch; giám sát tiến độ thi công của các công trình cấp nước tập trung theo kế hoạch; tiến hành điều chỉnh phân vùng cấp nước đối với các cơ sở cấp nước không bảo đảm năng lực và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ đạo tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện chương trình cấp nước sạch ở các huyện, thành phố. Đối với các trường hợp vi phạm về chất lượng nước cần được xử lý nghiêm, đồng thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú ý sớm hoàn thiện các cơ chế để hỗ trợ hộ nghèo trong việc dùng nước sạch. Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chuyên mục tuyên truyền để nhân dân thấy được lợi ích của việc sử dụng nước sạch. 
 
 
Tin, ảnh: Minh Nghĩa

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)