Hưng Yên: Ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

16:33, 12/03/2019
Ngày 8.3, UBND tỉnh có Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc ban hành các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực có thế mạnh trong tỉnh; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa quy mô lớn; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đồng thời phát triển các sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững, góp phần đẩy nhanh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
Trong đó, có 10 ngành hàng, sản phẩm lĩnh vực trồng trọt gồm: Lúa nếp thơm Hưng Yên, nhãn quả tươi, long nhãn, vải lai chín sớm Phù Cừ, cây có múi, chuối tiêu hồng, ổi lê, hoa cây cảnh, cây dược liệu, nấm ăn và nấm dược liệu; 3 ngành hàng, sản phẩm thuộc lĩnh vực chăn nuôi gồm: Gà Đông Tảo và lai Đông Tảo, bò thịt chất lượng cao, lợn thịt đạt tiêu chuẩn Vietgahp; 1 ngành hàng, sản phẩm thuộc lĩnh vực thủy sản gồm các loại cá: Chép lai, trắm cỏ, trắm đen, cá lăng, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá ngạnh thương phẩm.
 
Vi Ngoan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)