Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế

18:36, 23/04/2019

Ngày 23.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Minh Quang, Bùi Thế Cử. 

Cc
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo tổng quan về hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2014-2019 trên các lĩnh vực như: Chính trị, quốc phòng, an ninh;  kinh tế; văn hóa, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác. Theo đó, nước ta đã đạt nhiều thành tựu và tự tin tiến lên hội nhập quốc tế được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên 3 trụ cột gồm: Chính trị, quốc phòng, an ninh; kinh tế và văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua của đất nước. Chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu to lớn.


Chúng ta đã mở rộng quan hệ, nâng cấp quan hệ đối tác với nhiều quốc gia và tổ chức thành công các sự kiện tầm khu vực, toàn cầu. Đây là những minh chứng cho đường lối Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, tích cực tham gia vào các công việc chung của thế giới và khu vực, trong đó đặc biệt là công cuộc giữ gìn hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Để tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững, cần phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức từ nay đến năm 2020 và trong những năm tới, trong đó đặc biệt chú ý tới sự tiến bộ nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nhập nhưng chúng ta kiên quyết thực hiện các biện pháp để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh với mọi thủ đoạn chống phá, chia rẽ của kẻ thù; tìm ra những hướng đi, phương pháp, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như trong trung và dài hạn của hội nhập quốc tế...


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)